Tham khảo tỷ số nén của một vài dòng xe máy tại Việt Nam

Viết bởi CÔNG TY TNHH NANO WILLIAMS
Thứ Sun,
15/01/2017

Trên thị trường Việt Nam, có nhiều dòng xe máy có tỷ số nén cao nên thường đòi hỏi các trị số octane (RON) tương ứng. Sau đây là bản tham khảo tỷ số nén & RON

Có rất nhiều sản phẩm giúp tăng trị số octane nhưng đa phần là hóa chất (có thể gây hại cho xe). ECOBURN là phụ gia xử lý nhiên liệu (gốc sinh học - bio economy) có thể làm gia tăng trị số octane của nhiên liệu mà không gây hại cho động cơ. Xem thêm tại đây http://vietlube.com/ecoburn3-phu-gia-nhien-lieu-sinh-hoc

Chuỗi sản phẩm ECOBURN

Tham khảo tỷ số nén của một vài dòng xe máy tại Việt Nam

(st)

popup

Số lượng:

Tổng tiền: